Jaarstukken 2022 vastgesteld 1-6-2023 door Verenigde Vergadering

Welkom op de pagina van de Jaarstukken 2022 van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De jaarstukken 2022 zijn zo ingedeeld dat elke paragraaf in een aparte tegel staat. U kunt de jaarrekening 2022 ook downloaden als pdf-bestand (link hier)